Kernwaarden / filosofie

Net als in de maatschappij en binnen een cultuur, heeft een organisatie of bedrijf een aantal algemeen geaccepteerde uitgangspunten en waarden. Zij vormen als het ware de ruggengraat van dát wat de organisatie maakt tot wat het is. Ze gelden intern, tussen medewerkers, en extern naar afnemers en leveranciers. Niet zelden is het moeilijk om de uitgangspunten en waarden bewust te benoemen en altijd zijn zij historisch gegroeid. Een beeld kan meer oproepen dan lange verhalen met uitleg.

Vrijheid van keuze – zorg voor elkaar

‘de Facultatieve’ staat voor vrijheid van keuze, maar wél met zorg voor elkaar. Er altijd van op aan kunnen dat de ander er voor je is en op je kan vertrouwen. Bouwen aan dat wat mensen vereent en proberen te elimineren dat wat mensen verdeelt. Zorg, zorgzaamheid en verzorging op basis van respect en de daarbij noodzakelijke financiële stabiliteit.

Overpeinzing…

In de huidige tijd gaat alles steeds sneller. Het is van groot belang om ook momenten van reflectie in te bouwen. Nadenken over wat tot stand werd gebracht en hóe het tot stand werd gebracht. Zien hoe het in de toekomst beter of anders kan. Met de ervaring van het verleden, kijkend naar het heden, leren voor de toekomst.

State of the art…

‘de Facultatieve’ is een moderne internationale organisatie, die gebruik maakt van de nieuwste technieken en niet bang is om nieuwe ontwikkelingen open tegemoet te treden. Voorloper willen zijn, betekent ook kritisch kijken naar wat vernieuwing werkelijk ten positieve bijdraagt. Vernieuwing alleen om het vernieuwen is veelal verspilde energie.

Think global, act local

Binnen ‘de Facultatieve’ bevindt zich een bundeling van kennis, kunde en ervaring. Deze bundeling zorgt er voor dat verwachtingen in de praktijk werkelijkheid kunnen worden. ‘Think global – act local’ vereist respect voor lokale gebruiken. Berekeningen, tekeningen en formules hebben geen enkele waarde wanneer zij niet uiteindelijk leiden tot een product dat volledig voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker of deze zelfs nog overstijgen.

Zorg voor de natuur…

‘de Facultatieve’ voert het beheer over schitterende natuurgebieden bij onze crematoria en begraafplaatsen. We doen dat met zorg en aandacht. Ook bij de ontwerpen op technisch gebied wordt steeds gestreefd naar een zo minimaal mogelijke belasting van de natuur. Bij alles wat we doen is het van belang om ons te realiseren dat wij deel uitmaken van een veel groter geheel: de natuur. Zorg voor de natuur betekent dus: zorg voor onszelf en nog belangrijker wellicht: zorg voor hen die na ons komen.