‘de Facultatieve Groep’

De basis van ‘de Facultatieve Groep’ werd in 1874 gelegd met de oprichting van de huidige Koninklijke Facultatieve. Sinds die tijd is een groot aantal (beslist vernieuwende) initiatieven ontplooid. Vandaag zijn wij actief op diverse terreinen in een mondiale markt.

Met werkmaatschappijen over de hele wereld is ‘de Facultatieve Groep’ actief op tal van gebieden. Van automatisering tot uitgeven. Wereldmarktleider zijn we met onze state of the art oplossingen op het gebied van verbrandings- en milieutechniek. Al meer dan honderd jaar exploiteert de Groep crematoria en begraafplaatsen. Eenheid in Verscheidenheid!

Binnen ‘de Facultatieve Groep’ hebben we de unieke situatie dat wij in bepaalde gevallen zowel klant als gebruiker zijn. Een belangrijk voordeel waarvan onze klanten profiteren!

Het begrip ‘facultatief’ komt uit het Latijn en staat voor ‘het hebben van een vrije keuze’. Een weloverwogen keuze kan natuurlijk alleen gemaakt worden op basis van kennis. Door het geven van voorlichting en advies aan onze cliënten proberen we het maken van de juiste keuze te ondersteunen. Op die manier geven wij invulling aan het begrip ‘facultatief’, dat – niet toevallig – zo’n prominente plek in onze naam heeft.