Op de foto links bestuursvoorzitter van ‘de Facultatieve Groep’ P. De Meyer en rechts B. Roelofs – wethouder in Arnhem.

Met de onthulling van het beeld ‘De Omarming’ verrichtten de Arnhemse wethouder B. Roelofs en bestuursvoorzitter P. De Meyer van ‘de Facultatieve Groep’ op 21 mei de officiële opening van een nieuw gedeelte in het gedenkpark Moscowa (Arnhem). Op het nieuw aangelegde deel is ruimte voor enkele honderden nieuwe graven. Wethouder Roelofs: “Moscowa is een bekende en belangrijke plek voor veel Arnhemmers. Het is een plek die emoties oproept en troost kan bieden. Daarnaast vind ik het een prachtig, sfeervol park, echt passend bij Arnhem. Het was dan ook een eer om het nieuwe gedeelte van Moscowa te mogen openen.”

Van begraafplaats naar begraafpark
Het nieuwe deel, dat altijd al onderdeel was van Moscowa maar waar nooit eerder begraven is, is sinds 2017 nieuw ingericht en volledig landschappelijk ingepast als een natuurlijk onderdeel van Moscowa zoals bepaald in het Masterplan 2007 zoals door de gemeente Arnhem en Moscowa is vastgesteld om de kwaliteit te garanderen én de identiteit van Moscowa te behouden. De uitvoering van dit ‘Masterplan 2007 – 2030: van begraafplaats naar begraafpark’ verloopt stap voor stap. Zo werd eerder een groot aantal monumentale grafstenen gerenoveerd, zijn door het hele park diverse groenstructuren hersteld én is de entree naar het monumentale rooms katholieke gedeelte aangepast.

Islamitisch begraven
“Met het nieuwe gedeelte van circa één hectare verdeeld over vijf individuele velden is er nu ruimte voor enkele honderden nieuwe graven”, vertelt locatiemanager André Kruijmer. “In de afgelopen periode zijn al enkele Islamitische overledenen begraven. Moscowa heeft sinds 1970 een Islamitisch gedeelte waar inmiddels geen ruimte meer is. Vooralsnog zullen op het nieuwe veld alleen Islamitische graven worden uitgegeven.”